סדר יום 8:15 – 7:45 קבלת התלמידים בבוקר– בית ספר נפתח לקבלת תלמידים משעה 7:45 ועד שעה 8:15.  כאשר תלמיד מגיע לבית הספר, מקבל אותו איש צוות, מחליף איתו כמה מילים והילד פנוי לבילוי עם חבריו עד למפגש הבוקר. הורה מוזמן להיכנס לכיתה בזמן זה ולעיין עם ילדו בתכנית הלימודים וחומרי הלימוד של בנו/בתו.

8:45 – 8:15 מפגש בוקר – מפגש הבוקר מתחיל בשעה 8:15 ומסתיים בשעה 8:45.  במפגש הבוקר הילדים יושבים במעגל, פותחים את המפגש בשירים כשלאחר מכן אחד המורים מעביר פעילות (למשל בנושא חג מתקרב, פעילות שתתבצע בכיתה, מסר חינוכי לכל הילדים, שיחה על נושא שהילדים מעלים וכד').  מטרה חשובה נוספת של המפגש היא לאפשר לילדים כניסה חלקה והדרגתית מהבית לסביבה הלימודית הבית ספרית.

12:00 – 8:45     מעגל למידה ראשון– מעגל הלמידה הראשון מתחיל ב-8:30 ומסתיים בשעה 11:30.  במסגרת זו מתקיימת למידה קבוצתית, אישית ופרטנית עם עזרי לימוד ייחודיים, המאפשרים מעבר הדרגתי מהמוחשי אל המופשט: חלל הלימוד מחולק לאזורי עניין כמו חשבון, שפה, אנגלית, מדעים, גאוגרפיה, כישורי חיים, אומנות, ספריה ועוד. אנו שמים דגש על עבודה עצמאית של התלמידים כיחידים או בקבוצות קטנות. לכל ילד תכנית אישית, בה הוא נדרש לעמוד, אך הוא אחראי על חלוקת הזמן בתוך התכנית. במקביל, ילדים יכולים לגשת ולאכול ארוחת בוקר אותה מכינים הילדים התורנים במטבחון הנמצא בכיתה. לקראת סיום המעגל מתקיים זמן סידור ולאחר מכן מפגש סיכום קצר.

12:45 – 12:00   הפסקה – בזמן ההפסקה הילדים יוצאים עם אנשי הצוות לכר דשא גדול הקרוב לבית הספר שנמצא בכפר הירוק או נשארים בחצר. בימים גשומים הילדים נמצאים בכיתה ומשחקים במשחקים שקיימים בכיתות.

13:15 – 12:45   ארוחת צהריים – הילדים יוצאים לארוחת צהרים בחצר בית הספר.  במידה ומזג  האוויר לא מאפשר, האכילה מתבצעת בכיתות.

13:30 – 13:15.  זמן קריאה.

13:30- 15:45 מעגל למידה שני – זמן זה מוקדש להתקדמות אישית בתכנית או לתחומי עניין אישיים העולים מהילדים, חלק חשוב ממעגל השני הוא "זמן קריאה". במעגל זה מתקיימים שיעורי חינוך גופני ואמנות.

15:45 – 15:55מפגש סיום יום –מטרתו של המפגש היא לסכם את היום ולאפשר איסוף מסודר של הילדים לביתם.