לימוד על פי תוכנית אישיתבבית הספר קיים דגש על למידה על פי תכנית אישית התואמת את הקצב הטבעי ותחומי ההתעניינות של הילד, בהתאם לדרישות משרד החינוך בתחומי השפה והחשבון.  הלמידה נערכת בעיקר בקבוצות קטנות או באופן פרטני, כאשר תחילה מבוצעת הקניה (שיעור פרטי קצר של 10-40 דקות) ולאחר מכן הילד מתרגל, ראשית באמצעות עזרים מתאימים ולאחר מכן תוך מעבר למופשט 

הילדים לומדים דרך התנסות חושית. הם חופשיים לנוע בחלל הכיתה, לגעת, להקשיב, להתבונן. מטרת עזרי הלימוד היא לתת למושגים המופשטים ביטוי מוחשי ועל-ידי כך לאפשר למידה פעילה תוך דגש על מוטיבציה פנימית ועל חדוות הלמידה במקום עידוד תחרותיות ומתן עונשים ופרסים. אנו מעודדים חשיבה מעמיקה ויכולת פתרון בעיות תוך מיקוד על חוזקות והצלחות במקום על טעויות וכישלונות.

 העבודה בכיתה על פי תכנית הלימוד נעשית בזמן מעגלי הלמידה הידועים מראש, בהם הילד  בוחר את עבודתו בצורה עצמאית בהתאם להתקדמותו בתחום, כאשר קיימים שלושה שלבים עיקריים המכתיבים את ההתקדמות :

שלב ההקניה 

המורה מקנה לתלמיד חומר לימודי וכלים לעבודה, באופן יחידני או בקבוצה של שניים-שלושה ילדים.

חלק גדול מן ההקניות נותנות לילד מיומנות שימוש ותרגול בעזר לימוד מסוים. למשל במתמטיקה - הילד רוכש את ההבנה המתמטית האמיתית תוך כדי תרגול בעזר הלימוד. המטרה היא שהילד יתנסה במניפולציה של הכמויות, יעבור את השלבים בין המוחשי למופשט בצורה יסודית ויגיע בעצמו להבנה של פעולות החשבון השונות. כאשר הילד עובר בין השלבים השונים, המורה מבהיר את המשמעויות, הדקויות והסיבות השונות לפעולות המבוצעות.

שלב התרגול 

הילד מתרגל את החומר הנלמד באופן עצמאי בעזרת העזרים השונים, בהתאם להקניה שקיבל.

שלב התרגול יכול לקחת זמן קצר של מספר ימים, או זמן ארוך מאוד של מספר חודשים, תלוי בחומר הנלמד, בקצב התקדמות הילד, בנטייתו הטבעית למקצוע ובזמן שהוא משקיע בתרגול החומר.

דפי עבודה שהילד מבצע בתחום הנלמד מוגשים לבדיקה של המורה על מנת לקבל משוב על נכונות הביצוע והבנת החומר.

מכיוון שהילד לומד בו זמנית מספר נושאים, הרי שהוא אינו משועמם או נדרש לתרגל נושא אחד בלבד, אלא לחלק את זמנו בין הנושאים השונים ולהתקדם בהם בו זמנית על פי הקצב האישי שלו.

 שלב הבדיקה

במהלך שלב התרגול, המורה מעריך את עבודת הילד והבנת החומר שהוקנה לו. הדבר נעשה באמצעות תצפיות, שאלות, מבדקים וכדומה.

בהתאם להערכת המורה הילד מקבל הדרכה, הכוונה ועבודות עוקבות.

כאשר המורה מעריך שהילד הפנים את החומר הנלמד, הוא מקדם את הילד בתוכנית הלימודים בעזרת הקנייה חדשה.