כיתה רב גיליתבחינוך הפרוגרסיבי הכיתות הן תלת גיליות : כיתה של  בני 3-6 שנים, כיתה של בני 6-9 שנים, כיתה של בני 9-12 שנים וכן הלאה. כלומר, בכיתה אחת, על פי חלוקת משרד החינוך, יהיו לדוגמא שליש מן הילדים בכיתה א', שליש בכיתה ב' ושליש בכיתה ג'.

חלוקה זו נהוגה בהרבה מן השיטות הפרוגרסיביות, וזאת בעקבות תצפיות רבות בילדים וזיהוי של תקופות התפתחות משותפות. יתרונות השיטה אושרו במחקרים רבים שנערכו על ידי פסיכולוגים בשנים האחרונות.

לכיתה התלת- גילית יתרונות רבים, חברתיים ורגשיים. שיתוף פעולה בין ילדים בגילאים שונים יוצר אווירה משפחתית, מעודד התפתחות של כישורים חברתיים שונים, מקטין תחרותיות, מאפשר לילדים לשנות את "מיצובם החברתי" בקהילה (פעם הם צעירים, פעם בוגרים ופעם באמצע), ועוד.

 ממחקרים עולה שילדים השוהים בקבוצות רב-גיליות נוטים ללמד זה את זה ולרכוש מיומנויות מצפייה אחד בשני. ילדים אשר משתמשים בכישוריהם ללמד ילדים אחרים, מטמיעים טוב יותר את החומר הנלמד וכן מפתחים ביטחון עצמי, הערכה עצמית, אחריות, כישורי מנהיגות ועוד.