הסביבה הלימודיתהכיתה מאורגנת בצורה שמאפשרת עבודה עצמאית. החומרים ועזרי הלימוד זמינים עבור הילדים ומסודרים באופן כזה המאפשר להם למצוא אותם בקלות ולהחזירם לאחר התרגול. הסביבה הלימודית הופכת במהירות רבה לסביבה השייכת לילדים והדאגה והטיפול בה עוברים במהלך השנה, בצורה מודרכת והדרגתית, מידי המורים לידי התלמידים.

הכיתה היא "המורה השלישי": סביבה מעשירה ותומכת, מקום שבו יכולים הילדים לחקור, לגלות וללמוד בהתאם לעניינם ולקצב התקדמותם האישי. הכיתה מלאה בעזרי למידה מגוונים. סביבה מעוררת עניין, עשירה בתכנים ואסתטית.