המורה והילדמורה בבית הספר "דרך הילד" פועל למען יצירת קשר בין הילד לבין הסביבה, מוכן לענות לקריאתו של ילד שזקוק למבוגר, קשוב לילד שפונה ומדבר אליו, מוכן לסייע למי שמבקש להעסיק את עצמו אבל אינו יודע במה, מכבד ילד ששוגה מבלי לתקן אותו באופן ישיר, מדבר עם הילדים בגובה העיניים, במאור פנים ובמילים של עידוד, ופועל למען רווחתם הרגשית, החברתית, הלימודית והרוחנית של הילדים. המורה רואה את הילדים, את דרכם הייחודית – רושם ומתעד אותה, מעצב סביבה לימודית עשירה העונה לצרכים של הילד, משמש דוגמא אישית בשפה ובהתנהגות, שומר על סביבה מאורגנת, נקייה ואסטטית, מתעדכן במצב האישי והמשפחתי של הילדים ומעדכן את שאר חברי הצוות  ואת ההורים.