אני מאמין - "המצפן"בית הספר הוקם ב- 2010 על ידי קבוצת הורים ומורים, יוצאי גני מונטסורי, שחיפשו חינוך אחר עבור ילדיהם. המודל נבנה בהשראת שיטת מונטסורי, בשילוב עקרונות מהפסיכולוגיה החיובית וחינוך פרוגרסיבי בכלל.

"דרך הילד" הינו בית ספר לחינוך פרוגרסיבי ברוח שיטת מונטסורי, בהתאמה לתרבות הישראלית ולדרישות משרד החינוך המחייבות אותנו.

מטרתנו- החזון

ליצור בית חינוך הרואה את הילד, מכבד אותו ומאפשר לו להיות מי שהוא ולממש את האפשרויות הגלומות בו.

לטפח בוגר בעל מודעות עצמית וקבלה עצמית, המגלה אמפתיה, נדיבות ואחריות כלפי האחר, כלפי הקהילה והעולם, והינו בעל הנעה פנימית וחדוות למידה.

הדרך החינוכית ( עקרונות חינוכיים)

 א.  על התהליך החינוכי להתייחס לשלל הרבדים של התפתחות הילד – הפיזי, האינטלקטואלי, הרגשי והחברתי. אחד אינו חשוב מהאחר.

ב.    מוקד המשיכה בתהליך החינוכי הוא הילד, ותפקידנו לסייע לו להוציא לפועל את נטייתו הטבעית ללמוד ולהשיג שליטה (to achieve mastery)  בתחומים שונים.

ג.  חינוך בראייה אוניברסלית/הומניסטית. הבנת העולם ומקום הילד בו.

ד. לימוד חווייתי - כדי להיות הכי אפקטיבית, על הלמידה להיעשות בדרך של חקר וחוויה. למידה מהמוחשי אל המופשט.

ה. "חופש בתוך גבולות" - ילד הנהנה מחופש בחירה ופעולה בתוך סביבה מובנית, המותאמת לשלב ההתפתחותי שבו הוא נמצא, יזכה להתפתחות אופטימלית.

ו. פחות תחרות, יותר שיתוף פעולה – מעט מבחנים, ללא ציונים מספריים, עבודה בקבוצות..., סביבה בטוחה ומקבלת.  דגש על מוטיבציה פנימית ולא חיצונית.

ז. חדוות למידה - למידה צריכה להיות חוויה מהנה.

ח. בית ספר כקהילה - קהילת הורים העוטפת את בית הספר בעשייה חברתית-תרבותית, מסייעת לתהליך החינוכי. ("לא בית ספר מעורבות הורים")

מה אנחנו שואפים להעניק לבוגר שלנו? 

השיטה בנויה כדי לחזק  מאפיינים חשובים  אלה, וככל שילד יפתחם,  כך יהיה מוכן יותר להשתלבות בכל תחומי החיים:

 • חדוות הלמידה של התלמידים, שביעות רצונם, התלהבותם.
 • התנהגותם הרגועה והמתחשבת.
 • הנעתם העצמית ועצמאותם, ריכוז, משמעת עצמית/פנימית.
 • בסיס ידע רחב ומוכנות לתפקוד אקדמי עצמאי.
 • יכולתם להסתגל ולשגשג במסגרות חדשות – חינוכיות ואחרות.
 • בטחון עצמי ונכונות להעז וללמוד מטעויות. חשיבה עצמאית ויצירתיות.
 • יכולת חברתית גבוהה. נדיבות, אמפטיה ואחריות לסביבה.

  כיצד זה נראה בפועל: 

 • כיתות רב גילאיות.
 • למידה פעילה בקבוצות קטנות.
 • אווירה בלתי פורמלית. חופש תנועה.("חופש בתוך גבולות").
 • התחשבות בקצב ובסגנון האישי.
 • פרקי זמן למידה ארוכים, ללא הפרעה.
 • המורה כמתווך ומדריך. דיאלוג מעמיק מורה – תלמיד.
 • שיעור שלושת השלבים – הקנייה + תרגול + בדיקת הפנמה.
 • סביבה מובנית (במונטסורי - "Prepared Environment")–סביבה אסתטית ועשירה בתכנים ועזרי למידה מוחשיים ומופשטים, הנגישים לתלמיד לצורך חקר ותירגול עצמי. שימוש מועט בחוברות עבודה אישיות.
 • עצמאות וניהול עצמי.
 • אחריות הילדים לסביבתם.
 • למידה אינטר-דיציפלינרית  (במונטסורי –"Cosmic Education"). מה מקומו של התלמיד בעולם בפרספקטיבה היסטורית, גיאוגרפית, מדעית ופילוסופית.
 • עידוד חקר והבעה עצמית.
 • מרבית הלימודים מתבצעים בשעות הלימודים.  שיעורי בית – רק במקרים שיש הצדקה עניינית, לפי הילד.
 • מיעוט במבחנים. ללא ציונים מספריים.
 •  2-3 מורים בכיתה, המכסים את הדיסציפלינות העיקריות. מיעוט מורים מקצועיים. מורים בעלי תעודת הוראה + תואר ראשון/שני  (ובהדרגה – הכשרת מונטסורי, וכן, השתלמויות מקצועיות שוטפות).  מורים רחבי אופקים, אוהבי למידה, פתוחי מחשבה וחדורי מוטיבציה.
 • רכזי מקצוע מנוסים ומקצועיים.
 • דגש על חוזקות: טעויות כהזדמנויות ללמידה.
 • כישורי חיים(במונטסורי –"Practical Life") מיומנויות מעשיות לקראת תיפקוד עצמאי ובוגר, כחלק מהתכנית.
 • תקשורת מכבדת בין כל באי בית הספר (ראו פירוט במסמך נפרד).
 • שיטות לפתרון קונפליקטים עצמאי.

 

שיטות הערכה ומשוב מגוונות

 • בעיקר - התבוננות וניהול מעקב.
 • בנוסף: הערכה עצמית, לימוד עמיתים, דיון קבוצתי, דרמה, אמנות, מבחנים, מבדקים, פרוייקטים ותוצרים אחרים.
 • דגש על הערכה מעצבת (פורמטיבית).
 • מבדקים ומבחנים ללא ציונים.
 • מיפוי לכל ילד בתחילת כל שנה.
 • מבחנים דו שנתיים מסכמים ("מיצ"בים" או דומים) –החל מכיתה ג' – פעמיים בשנה. (המבחנים נערכים, אולם שעות ההוראה בבית ספרנו לא יכוונו במיוחד להצלחה במבחנים רוחביים או סטטיסטיקות ארציות).
 • תעודות הערכה פעמיים בשנה – ללא ציונים מספריים. התייחסות להשוואה לשנתון אחת ל- 3 שנים (סוף כיתה ג' + סוף כיתה ו').
 • שיטות המשוב לילדים ולהורים – מגוונות– תעודות הערכה פעמיים בשנה, מפגשים אישיים עם המורה פעמיים בשנה, משוב בעל פה/בכתב לתלמיד באופן שוטף, שיחות אישיות תלמיד – מורה, ימי/ערבי תוצרים, וכן יומן משימות וקלסר עבודות של התלמיד, אשר יכולים לשמש בסיס לשיח הורה ילדו ותמיכה בעשייתו.

נקודות המפגש עם משרד החינוך

מעמד: "מוכר שאינו רשמי":

 • פיקוח פדגוגי מטעם משרד החינוך.
 • מחויבות לכ- 75% ממקצועות הליבה (לאו דווקא באותו סדר. שאיפה ל- 100%  מהתכנים בשפה, חשבון ואנגלית. יישור קו בסוף כיתה  ג'  + ו').מקצוע המדעים נלמד על פי שיטת מונטסורי בשילוב תכנים מתכנית הלימודים של משרד החינוך.
 • בנייה הדרגתית של תוכניות לימוד המשלבות דרישות משרד החינוך + שיטת ביה"ס.
 • מבחנים סטנדרטיים מחייבים ("מיצ"בים") – יועברו ע"פ דרישות  משרד החינוך, כאשר ההכנה תהיה בהתאם לרוח ביה"ס, כמפורט לעיל סעיף 5.
 • הכנה לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה, כדי להקל על המעבר (הכנה רגשית וחברתית, הדרכה ואימון במיומנויות כגון היבחנות, למידה פרונטלית, סיכומי שיעור וכדומה).

 

חשוב:  בית הספר "דרך הילד", נמצא בעצמו בתהליך הדרגתי של חקר ולמידה, של הכשרת מוריו, של "גיור" שיטה בדוקה ומצליחה לתרבות ולשפה המקומית, ומציאת התמהיל והגוון הייחודי לנו. זהו תהליך מתמשך.

דרכו של בית הספר ברורה וידועה –זהו בית ספר פרוגרסיבי בהשראת שיטת מונטסורי. בתוך תחומי מסגרת זו, נשמרת תמיד הגמישות לשפר ולדייק את העשייה במהלך השנים, תוך הקפדה על קידום החזון והמטרות שתוארו לעיל.