הרשמה לשנה"ל תשע"ט ( 2018-2019)תהליך הקבלה והרישום

בפנייתכם הראשונה לבית הספר תקבלו מידע ראשוני וכללי על בית הספר ותתבקשו להשאיר פרטים אישיים. לפי מועד הפנייה, תוזמנו ל"ערב מתעניינים", בו יוצג בית הספר על ידי מנהל בית הספר, יו"ר העמותה ואנשי צוות. מטרתו של הערב הזה היא לחשוף אתכם במידת האפשר לדרך בה פועל בית הספר ולתת לכם הזדמנות לשאול שאלות היה ומסיבה כלשהי, אינכם יכולים להשתתף בערב המתעניינים, תוכלו לקבל מידע כללי על בית הספר בטלפון ובאתר זה.

ערב חשיפה לרישום לשנה"ל תשע"ט יתקיים ב- 28.12.17. 

ערכת התעניינות

בערב החשיפה של ביה"ס ולאחריו, ניתן לקבל ערכת התעניינות. הערכה כוללת עלון מידע כללי על אודות בית הספר, דף פירוט תשלומים לשנה"ל הנוכחית (תשע"ז), וכן שני טפסים אשר תתבקשו להחזיר אלינו מלאים:

  • טופס פרטים אישיים (כולל תמונת פספורט של ילדכם).
  • הצהרת הורים, בין השאר באשר לנכונות הפרטים הנמסרים לבית הספר.

*** המתעניינים בהרשמה לכיתה א' לשנת תשע"ח להגיש את הטפסים הנ"ל מלאים במשרדי בית הספר בצירוף דמי טיפול ע"ס 150 ש"ח. מועד ההגשה  18.1.18.

**חשוב: בשלב זה עדיין לא שמור לכם מקום בבית הספר, אולם תינתן קדימות לתלמידים אשר הוריהם רכשו ערכות התעניינות ומילאו והגישו במועד את הטפסים הנ"ל. יודגש: בין המגישים את טופסי ההתעניינות, תיערכנה הגרלה, בשל מיעוט המקומות הפנויים. כמו כן, יודגש כי בשלב ראשון, יהיה מספר ערכות ההתעניינות מוגבל.

סיור בבית הספר

לאחר רכישת ערכת ההתעניינות ומילוי הטפסים (במועדים הקבועים בהם), תוזמנו לסיור בבית הספר, בשעות הלימודים, לצורך התרשמות. הסיורים נערכים במספר מועדים קבועים מראש , כדי לצמצם את ההפרעה למהלך הלימודים. אנו מאד ממליצים כי שני ההורים יהיו נוכחים בסיור. הסיור מיועד למבוגרים בלבד ואין להביא ילדים.

** ההשתתפות בסיור הינה תנאי להמשך תהליך הרישום. בסיור ישולב הסבר על הדרך בה פועל בית הספר ותינתן הזדמנות לשאול שאלות.

שיחה אישית עם מנהל בית הספר והיועצת

משתתפי הסיורים אשר הגישו טפסי התעניינות, יוזמנו לשיחת היכרות. 

בשלב הזה נערוך היכרות בין ילדכם לבין מנהל בית הספר והיועצת. מפגש זה הינו חלק מתהליך הקבלה של הילדים ותנאי להמשך התהליך. הפגישות האישיות יתקיימו במהלך החודשים מרץ- אפריל.  אין מדובר במבחן אלא בשיחת היכרות נינוחה עם הילד ועל כן אין כל צורך בהכנות מיוחדות. לעתים, ייתכן שאחד מחברי צוות המורים יצטרף למפגש.

קריטריונים לקבלה

בית הספר פתוח לכולם ואין קריטריונים מיוחדים לקבלה. עם זאת, אנו עושים מאמץ לאזן את הכיתות לפי קריטריונים של גיל (כיתות רב-גיליות) ומין (משתדלים לשמור על איזון). כמו כן, אנו נותנים עדיפות במועדי ההרשמה לאחים של תלמידי בית הספר ולבוגרי החטיבה הצעירה שלנו. בית הספר מקבל תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ו/או רמות סוציו-אקונומיות מגוונות, ואף מקיים ועדת מלגות לסיוע, ככל שניתן, למשפחות מעוטות יכולת, מן השנה השנייה של המשפחה בבית הספר. האפשרויות למלגות יורחבו עם התבססותו של בית הספר. באשר לילדים בעלי ליקויי למידה ו/או צרכים מיוחדים אחרים, אנו מבקשים מהורי התלמידים לשתף אותנו ככל שניתן בפרטים, כדי שנוכל לבחון ביחד האם בית הספר מתאים וערוך לתת מענה לילדכם.  קבלת ילדים בעלי צרכים מיוחדים, אשר נזקקים לתשומת לב מוגברת של מורי הכתה, מוגבלת בהיקפה וכן מותנית בחוות הדעת המקצועית של הצוות הפדגוגי של בית הספר לפיה בית הספר יוכל לתת מענה הולם, הן לתלמיד והן לשאר בני כיתתו, מבלי להפריע באופן משמעותי להתנהלות הלימודים בכתה.

הודעות על קבלה לבית הספר

ככל הניתן, עד תחילת חודש מאי, יימסרו לכם הודעות לגבי קבלתכם לבית הספר. כבר עתה, על אף שאנו בית ספר צומח, מספר הפונים רב ממספר המקומות. על כן, אנא קבלו בהבנה את החלטתנו, אשר נסמכת על שלל קריטריונים כפי שפורטו לעיל, לבניית כיתות מאוזנות ומפרות.

** חשוב: בין כל המועמדים המתאימים אשר הוזמנו לפגישת ההיכרות עם מנהל בית הספר, תיערך הגרלה והזוכים בהגרלה, יוזמנו להירשם.

במידה וקיבלתם תשובה חיובית, אנא פעלו בהקדם בהתאם להנחיות בית הספר כדי לשריין את מקומכם בבית הספר. עמידה בדרישות למילוי טפסי בקשה לרישום + ביצוע התשלומים, במועדם, הינה תנאי לשמירת המקום.

אנו מודים לכם על התעניינותכם בבית הספר ומאחלים לכם בהצלחה בהמשך התהליך.

בהצלחה ושנת לימודים פוריה!

.